ZOS Kačina

menu

Živočisná výroba

obr

Skot

ZOS Kačina chová přibližně 2 500 kusů skotu. Z toho je 670 kusů dojných krav, 700 kusů býků ve výkrmu a zbytek jsou telata a mladé jalovice. Výroba je rozdělena na tři střediska: Rohozec, Jakub a Nové Dvory. Roční dojivost přesahuje čtyři miliony litrů mléka, tzn. denní užitkovost vyšší než dvacet litrů.


obr

Prasata

Podobně jako u skotu i u prasat má podnik uzavřený obrat stáda. Chov prasat je rozdělen na čtyři střediska: Bernardov – porodna prasat o kapacitě 300 kusů prasnic, Jakub – předvýkrm prasat, Rohozec a Svatá Kateřina – výkrm prasat. Roční produkce vykrmených prasat dosahuje 10 000 tun.